மாவட்ட செயலாளர்

திரு. சுனில் கன்னங்கர

மேலும் பார்க்க

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

Graduates to receive appointment letters today.

The ceremony of granting government appointments t...

Recruitment of Graduates

Recruitment of Graduates- part ii Namelist of sel...

Elders' Day

A Health Clinic for Nuwara Eliya District World El...

Meeting & GA Programme