පුවත් සහ සිදුවීම්

නුවරඑළිය සිනිසිටා නගර ශාලා පරිශ්‍රයේ සැකසු විශාලත්වයෙන් දෙවන තැන හිමි කොවිඩ් අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය සෞඛ්‍ය අංශ වෙත බාරදෙයි නුවරඑළිය සිනිසිටා නගර ශාලා පරිශ්‍රයේ සැකසු විශාලත්වයෙන් දෙවන තැන හිමි කොවිඩ් අතරමැදි...

කොවිඩ් - 19 වෛරසය නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පැතිර යාම වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා සහ එහි ප්‍රගතිය පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා වූ සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද...

පවතින සංචරන සීමා කාලයේ නුවරඑළිය නගරය අවට ජනතාවට අවශ්‍ය අත්‍යාවශ්‍ය වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය බෙදාහැරිම පිළිබඳව විශේෂ සාකච්ඡාවක් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් නන්දන ගලබඩ මහතා සහ නුවරඑළිය ඒකාබද්ද වෙළඳ සංගමයේ සාමාජිකයින් අතර පැවැත්විනි.
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දි පැවැති මෙම සකච්ඡාවේදි අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර බෙදාහැරිමේ දි වෙළඳ මහතුන්ට නැගුණු ගැටළු පිළිබඳව සාකච්ඡාවට බදුන් විය.
අදාල ගැටළු නිරාකරනය කිරිම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා විසින් අවශ්‍ය පියවර ගත් බව ඒකාබද්ද වෙළඳ සංගමයේ සභාපති ඩග්ලස් නානායක්කාර මහතා පැවසීය.

190135426 769111850452273 3185035960902980837 n

196638726 769111870452271 3711531060799116750 n

190533385 769111843785607 4447553521456601853 n