පුවත් සහ සිදුවීම්

22
ජූලි2019

Recruitment of Graduates

10
මැයි2018

Elders' Day

ශ්රී ලංකාවේ මධ්යම කඳුකරයේ කොළඹ සිට කිලෝ මීටර් 150 ක් දුරින් නුවරඑළිය පිහිටා ඇත.

නුවරඑළියට ප්රවේශ වීම
නුවරඑළිය මහනුවර හරහා මහනුවර හරහා පැමිණෙන අතර දිවයිනේ මධ්යම උස්බිම් වලට පිවිසෙන දොරටුව වේ. කොළඹ-නුවර-නුවරඑළිය යනු ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් දර්ශනීය උස්බිඩ් පාරේ. නුවරඑළිය නගරයේ දුම්රිය ස්ථානයක් නොමැති වුවද, නානුඔය නගරය පසුකර යන අධිවේගී දුම්රිය මාර්ගය වඩාත්ම දර්ශනීය හා අමතක නොවන අත්දැකීම් වලින් දුම්රිය මාර්ගයෙන් ගමන් කරයි. මහනුවර සිට නුවරඑළිය දක්වා දුම්රියෙන් මෙන්ම මෝටර් රථයෙන්ද මෙම ගමනට සමාන ගවේෂණයකි. කොළඹ සිට නුවරඑළියට විකල්ප මාර්ගයක් වන්නේ මධ්යම කඳුකරයේ දක්ෂිණ ප්රදේශයේ පිහිටි හැටන් හරහාය.

නුවරඑළියේ දේශගුණය, භූමිය සහ වෘක්ෂලතාව
මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 1890 ක් උසින් පිහිටි නුවරඑළිය ශ්රී ලංකාවේ උසම නගරය වන අතර එය දිවයිනේ උසම උන්නතාංශය, පිදුරුවලගල හෝ කඳු පේදුරු (මීටර් 2555) උසින් පිහිටා ඇත.